Các khóa học tại may thêu Hồng Thắm

Chương trình Kẹp tóc băng đô

Chương trình Kẹp tóc băng đô

Sau khi tham gia khóa học, các bạn sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng mới nhất để tạo ra những mẫu kẹp tóc và băng đô xinh xắn độc đáo.

Lớp quấn khăn đóng

Lớp quấn khăn đóng

Lớp quấn khăn đóng: 3.000.000VND/khóa 2 tháng

Lớp kết bình hoa pha lê và bình hoa nút gỗ dừa

Lớp kết bình hoa pha lê và bình hoa nút gỗ dừa

Lớp kết bình hoa pha lê và bình hoa nút gỗ dừa: 3.000.000VND/ khóa 2 tháng

Lớp kết hoa pha lê

Lớp kết hoa pha lê

Lớp kết hoa pha lê: 3.000.000VND/ Khóa 2 tháng

Sản phẩm